Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Laboratoriediagnostik av borrelia

Nu lägger vi till analys av cerebrospinalvätska i kvalitetssäkringsprogrammet Borreliaantikroppar (45).

Från och med november 2013 kommer vårt kvalitetssäkringsprogram för påvisande av borreliaantikroppar och tolkning av resultat även att omfatta diagnostik av neuroborrelios. Provmaterialet kommer nu även att bestå av cerebrospinalvätska, förutom de serumprover som hittils ingått. För nya deltagare behöver vi din anmälan senast den 4 november 2013 för att delta i höstens omgång.

> Anmälan och deltagarvillkor
> Kvalitetssäkringsprogrammet Borreliaantikroppar (45)

Nyligen rapporterade nyheterna om Smittskyddsinstitutet utredning av laboratoriediagnostik av borreliainfektion. Utredningen, som bland annat baseras på resultat från extern kvalitetssäkring, visar att de metoder som används i Sverige idag oftast fungerar bra för att ställa diagnos. Däremot behöver metoderna standardiseras bättre för att möjliggöra jämförelser mellan prover analyserade på olika laboratorier. Det är vår förhoppning att förbättringen av kvalitetssäkringsprogrammet för borreliadiagnostik kan underlätta standardiseringsarbetet genom att inkludera detektion av antikroppar i cerebrospinalvätska i bedömningen.

Läs mer om utredningen på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807