Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Kvalitetssäkring av HPV-typning

Vi söker deltagare till ett internationellt kvalitetssäkringsprogram för detektion och typning av humant papillomvirus (HPV).

Säkra och internationellt jämförbara analysmetoder för detektion och typning av HPV är nödvändigt för att kunna utvärdera HPV-vacciner och planera vaccineringsprogram. Därför arrangeras även i år ett internationellt kvalitetssäkringsprogram av Global HPV LabNet*.

Anmälan planeras öppna i slutet av augusti.

 > Mer information hittar du här (på engelska) 

* Global HPV LabNet är ett WHO-initiativ som etablerats för att stödja implementering av HPV vaccinering över hela världen genom att arbeta med standardisering och kvalitetssäkring av detektion och typning av HPV.

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807