Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Bakteriell meningit, nukleinsyra

Nytt kvalitetssäkringsprogram inom medicinsk mikrobiologi.

Efter ett lyckat pilotutskick under hösten 2013, kommer vi att fortsätta med Bakteriell meningit, nukleinsyra (374) som ett ordinarie kvalitetssäkringsprogram. Varje omgång omfattar 10 prover för detektion av pneumokocker, meningokocker och Haemophilus influenzae med molekylärbiologisk teknik. Provmaterialet består av simulerad cerebrospinalvätska.

För att delta i årets omgång behöver vi din anmälan senast den 22 augusti.

Läs mer om
> Anmälan och deltagarvillkor
> Kvalitetssäkringsprogrammet Bakteriell meningit, nukleinsyra (374)

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807