Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Subarachnoidalblödning

Kvalitetssäkringsprogram för laboratoriediagnostik av subarachnoidalblödning

Under december månad arrangerar vi ett kvalitetssäkringsprogram för laboratoriediagnostik av subarachnoidalblödning. Både kvantitativa mätningar och bedömning av resultat från spinalspektrofotometri ingår i programmet. Resultaten kommer att redovisas och diskuteras på en workshop (datum, plats och pris meddelas senare). Sista anmälningsdatum för att delta i kvalitetssäkringsprogrammet är 19 november.

Läs mer om
> Kvalitetssäkringsprogrammet, diagnostik av subarachnoidalblödning
> Anmälan, blanketter och deltagarvillkor

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807