Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

TPO, TRAK, tumörmarkörer och Helicobacter pylori

Från och med maj 2016 utökar vi vårt samarbete med Labquality. Nu kan svenska laboratorier anmäla sig till nedanstående Labquality-program via Equalis.

Alla deltagare får resultatsammanställningar för samtliga resultat, både översiktslistor och individuella histogram. De svenska laboratorier som anmäler sig via Equalis får dessutom översiktliga sammanställningar över de svenska deltagarnas resultat.

TSH-receptorantikroppar (419)

Tumörmarkörer (017)

Tyreoidea-antikroppar (418)

Helicobacter pylori-antigendetektion i feces (421)

Helicobacter pylori, antikroppar (420)

 

Anmälan och deltagarvillkor

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807