Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Karotisdiagnostik i Läkartidningen

Equalis rekommendationer för karotisdiagnostik presenteras i en aktuell Läkartidningsartikel.

Rekommendationerna gavs under 2011 av Equalis expertgrupp för fysiologisk kärldiagnostik. De omfattar stenosgradering och plaquemorfologibedömning vid ultraljudsundersökningar av karotisartärerna. Arbetet initierades efter att variation i bedömningskriterier mellan landets fysiologikliniker uppmärksammats i kvalitetssäkringsprogrammet för kärlundersökningar. Artikelförfattarna är medlemmar i Equalis expertgrupp för Fysiologisk kärldiagnostik.

> Länk till läkartidningsartikeln, Jogestrand et.al

> Här hittar du rekommendationerna

> Tidigare nyhet om rekommendationerna

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807