Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Enheter för hormonanalyser

Equalis rekommendationer om harmonisering av enheter för hormonanalyser presenteras nu i Läkartidningen.

Rekommendationerna omfattar harmonisering av enheter för hormonanalyser vid kliniska laboratorier. De har tagits fram av Equalis expertgrupp för endokrinologi i samråd med SFKK. Arbetet initierades efter att problem i samband med användande av olika måttenheter vid olika laboratorier uppmärksammats.

> Länk till läkartidningen, Brattsand et.al

> Här hittar du rekommendationerna

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807