Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Kreatininmätning vid drogtestning

Resultat från Equalis kvalitetssäkringsprogram visar att det finns förutsättningar för harmonisering av beslutsgränser för kreatininkoncentration i urin, vilket är önskvärt eftersom resultat från drogtestning kan få allvarliga rättsliga konsekvenser.

I en artikel i Läkartidningen skriver Anders Helander och medförfattare om kreatininmätning i samband med drogtester. Bedömning av kreatininkoncentrationen i urin används för att upptäcka manipulation av urinprover. Idag saknas gemensamma riktlinjer för beslutsgräns och tolkning för bedömning av resultaten vilket är ett problem, inte minst ur ett rättsligt perspektiv. Resultat från EQUALIS kvalitetssäkringsprogram visar att de olika analysmetoderna för mätning av kreatininkoncentration som används i Sverige ger likvärdiga resultat. Detta möjliggör en harmonisering av beslutsgränsen för kreatininkoncentration i urin.

Anders Helander är adjungerad professor vid Alkohollab, institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska institutet och Karolinska universitetslaboratoriet i Stockholm. Liksom flera av medförfattarna är Anders medlem i EQUALIS expertgrupp för läkemedel och toxikologi.

> läs artikeln på Läkartidningens webbplats

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807