Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Debattartikel i Läkartidningen

Inga metoduppgifter? Inga jämförbara laboratorieresultat!

"För att tolka aggregerade laboratoriedata, till exempel i kvalitetsregister, krävs kännedom om vilka mätmetoder som använts", säger Gunnar Nordin. I en debattartikel i Läkartidningen skriver han om hur vi kan bli bättre på att ta vara på laboratorieresultat i nationella kvalitetsregister, genom att samla in metoduppgifter tillsammans med laboratorieresultaten. 

> Länk till artikeln 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807