Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Upphandling av plasmaglukosmätare

Equalis har deltagit i en arbetsgrupp för att utarbeta ett dokument med vägledning för upphandling av plasmaglukosmätare.

Mer information om projektet och vägledningsdokumentet hittar du här.

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807