Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Presentation av EQAnord

Samarbetet mellan nordiska arrangörer av extern kvalitetssäkring presenteras i en artikel i Klinisk biokemi i Norden.

Artikeln publicerades i Klinisk Biokemi i Norden, Nr 2, Vol. 25, 2013. Den omfattar dels en beskrivning av samarbetet i EQAnord, dels en presentation av var och en av de deltagande organisationerna. Tidskriften Klinisk Biokemi i Norden är organ för NFKK (Nordisk förening för klinisk kemi).

> Länk till artikeln

> NFKK:s webbplats

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807