Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Vi välkomnar DEKS till SKUP

Från och med januari i år har ansvaret för SKUP i Danmark tagits över av DEKS (Danish Institute for External Quality Assurance for Laboratories in Health Care). Equalis och SKUP välkomnar DEKS till detta skandinaviska samarbetsprojekt.

För mer information besök gärna SKUP:s webbplats http://www.skup.nu/.

Läs mer om SKUP och Equalis engagemang i det skandinaviska samarbetsprojektet
information om SKUP

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807