Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

EQUALIS nya webbplats

Idag lanseras EQUALIS nya webbplats.

Det är vår förhoppning att den nya webbplatsen ska vara mer lättnavigerad och att det ska bli lättare för dig att hitta information om oss och om våra kvalitetssäkringsprogram. 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807