Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Nya kvalitetsmål för glukosmätningar

Reviderade kvalitetsmål för P−Glukosresultatens noggrannhet

De nationella kvalitetsmålen plasmaglukosmätningar har reviderats av Equalis i samarbete med företrädare för laboratoriemedicin, diabetesvård och patienter.

> Kvalitetsmål för glukosmätningar

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807