Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Kvalitetssäkring inom patologi

Dags att anmäla sig till höstens kvalitetssäkringsprogram inom patologiområdet!

Följande tre program arrangeras av expergruppen för patologi och cytologi hösten 2011.

1. Histologisk bedömning av slemhinneförändringar av portio (88)
2. E
ndometriepatologi (207)
3. Dysplasi vid inflammatorisk tarmsjukdom (325)

För deltagande behöver vi er anmälan senast den 9:e november.
Anmäl dig med anmälningsblanketten Patologi och cytologi, höst 2011 (pdf)

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807