Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Ekokardiografi, rekommendationer

Rekommendationer för mätning av förmaksstorlek och AV-plansamplitud samt beräkning av slagvolym finns nu tillgängliga på webbplatsen.

Dokumenten har utarbetats av Equalis expertgrupp för ekokardiografi.

>  Equalis rekommendationer
Mätning av vänster och höger förmaksstorlek (S012)
Mätning av AV-plansamplitud (S011)
Beräkning av slagvolym (S009)

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807