Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Online-anmälan till QCMD

Svenska deltagare som deltar i kvalitetssäkringsprogram från QCMD ska återanmäla sig direkt till arrangören via webben.

Tidigare har anmälan gått via Equalis på en särskild anmälningsblankett. Från och med 2014 förenklar vi rutinen så att deltagarna anmäler sig online istället, direkt till QCMD. Det gäller både nyanmälan och den årliga återanmälan som krävs för fortsatt deltagande i programmen. Ni som redan deltar kommer att få mer information om de nya rutinerna direkt från QCMD.

För mer information
> QCMD (länk till arrangörens webbplats)
> Deltagande i andra arrangörers program via Equalis (intern länk)

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807