Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Nytt expertgruppsområde: Arbets- och lungfysiologi

Equalis har skapat ett nytt expertgruppsområde för att täcka den sista stora pusselbiten inom klinisk fysiologi.

Sedan tidigare administrerar Equalis kvalitetssäkringsprogram inom nuklearmedicin, ekokardiografi och fysiologisk kärldiagnostik. Genom skapandet av det nya expertgruppsområdet Arbets- och lungfysiologi kommer vi nu även täcka in framför allt arbetsprov, lungfunktion och ergospirometri, så att vi nu kan erbjuda kvalitetssäkring för alla större områden inom klinisk fysiologi.

Expertgruppsområdet finns närmare presenterat här. Ett kostnadsfritt premiärutskick i arbetsprov och lungfunktion kommer att gå ut i slutet av april, där deltagarna skickar in svar baserat på tolkning av undersökningsbilder och anamnes för sex fall (tre arbetsprov, två spirometri och ett fall med ergospirometri). 

För att delta behöver vi din anmälan senast den 19 april. Anmäl dig med anmälningsblanketten Arbets- och lungfysiologi (pdf).

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807