Tillsammans skapar vi resultat att lita på!God jul och gott nytt år från oss på Equalis

Extern kvalitetssäkring för VRE

EQUALIS startar ett nytt kvalitetssäkringsprogram inom medicinsk mikrobiologi, för molekylärbiologisk detektion av vankomycinresistenta enterokocker (VRE).

I höst kommer Equalis att starta ett kvalitetssäkringsprogram för molekylärbiologisk detektion av VRE. Provmaterialet består av en panel med 5 bakteriekulturer (fecesprover med VRE eller kontaminanter). Deltagarna ska identifiera VRE och resistensgener (vanA, vanB och vanC) i provmaterialet.  

Höstens omgång är planerad till oktober. För att delta behöver vi din anmälan senast den 20:e september.
Anmäl dig med anmälningsblanketten Nya program 2011 (pdf)

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807