Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Extern kvalitetssäkring för VRE

EQUALIS startar ett nytt kvalitetssäkringsprogram inom medicinsk mikrobiologi, för molekylärbiologisk detektion av vankomycinresistenta enterokocker (VRE).

I höst kommer Equalis att starta ett kvalitetssäkringsprogram för molekylärbiologisk detektion av VRE. Provmaterialet består av en panel med 5 bakteriekulturer (fecesprover med VRE eller kontaminanter). Deltagarna ska identifiera VRE och resistensgener (vanA, vanB och vanC) i provmaterialet.  

Höstens omgång är planerad till oktober. För att delta behöver vi din anmälan senast den 20:e september.
Anmäl dig med anmälningsblanketten Nya program 2011 (pdf)

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807