Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Dynamisk spirometri (459)

Nytt kvalitetssäkringsprogram inom arbets- och lungfysiologiområdet.

Programmet vänder sig till primärvårdsenheter och sjukhusavdelningar som utför bedömning av dynamisk spirometri. Programmet gick som pilotversion våren 2018 och blir nu ett återkommande kvalitetssäkringsprogram med ett utskick per år.

Anmälan är öppen och ett första utskick är planerat till våren 2019. Ordinarie pris för svenska deltagare är 1500 SEK per år, och för 2019-års utskick har vi ett introduktionserbjudande med 50% rabatt, dvs. 750 SEK per år.

För att delta i nästa omgång behöver vi er anmälan senast den 24 februari. Du som deltagit i piloten måste anmäla dig på nytt om du vill delta.

Mer information om programmet

> Anmälan

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807