Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Extern kvalitetssäkring för prokalcitonin

EQUALIS startar ett nytt kvalitetssäkringsprogram inom området proteinanalyser, för mätning av prokalcitonin.

Mätning av prokalcitonin används bland annat för diagnostik och behandlingsuppföljning av svåra bakteriella infektioner (sepsis), särskilt hos patienter med annan komplicerande sjukdom. Efter förfrågan om kvalitetssäkring för prokalcitonin genomförde vi ett försöksutskick med 15 deltagare.  

I höst kommer vi att starta ett ordinarie kvalitetssäkringsprogram för prokalcitonin. Det blir 4 omgångar per år och 2 prover per omgång. Provmaterialet kommer att bestå av poolad plasma. Höstens omgångar är planerade till vecka 2011-38 och 2011-47.

För delta i den första omgången behöver vi er anmälan senast den 9:e september.
Anmäl dig med anmälningsblanketten Nya program 2011 (pdf)

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807