Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Extern kvalitetssäkring för PT(INR)

EQUALIS startar ett nytt kvalitetssäkringsprogram inom koagulationsområdet, för patientnära mätning av PT(INR) med CoaguCheck XS.

Det har tidigare varit svårt att använda extern kvalitetssäkring för att kontrollera om CoaguCheck XS visar rätt. Instrumentet är utformat för mätning på färskt kapillärblod, vilket inte är lämpligt som provmaterial i ett kvalitetssäkringsprogram. Nu har EQUALIS utvecklat ett provmaterial som kan skickas ut till deltagarna per post och ändå fungera bra vid mätning av PT(INR) med CoaguCheck XS. Arbetet har skett i samarbete med Tomas Lindahl, överläkare vid Universitetssjukhuset och professor i Klinisk kemi vid Linköpings universitet. Under 2011 kommer två olika provmaterial att skickas ut vid 4 tillfällen. Det första utskicket planeras till slutet av mars.

Anmäl dig till kvalitetssäkringsprogrammet "PT INR, patientnära koagulation" med anmälningsblanketten Nya program 2011 (pdf)

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807