Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Sputumdiagnostik med virtuell mikroskopi

Nu startar vi ett nytt kvalitetssäkringsprogram inom medicinsk mikrobiologi.

I programmet  "Sputumdiagnostik med virtuell mikroskopi (307)" ingår tolkning av gramfärgade sputumprover (inskannade bilder). För att delta i höstens omgång behöver vi din anmälan senast den 15 augusti.

Anmälningsblankett

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807