Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Korrekt blodglukosresultat?

En översikt av resultaten från de 10 senaste SKUP-utprövningarna av blodglukosmätare har publicerats i Klinisk Biokemi i Norden.

SKUP organiserar utprövningar av laboratorieutrustning för patientnära analyser. Vid utprövning av blodglukosmätare utformade för egenmätning testas mätarna av både laboratorieutbildad sjukvårdspersonal och personer med diabetes. I senaste numret av Klinisk Biokemi i Norden (KBN), nummer 3 2018, presenteras en utvärdering av resultaten från de tio senaste utprövningarna i förhållande till givna kvalitetskrav för blodglukosmätare. I artikeln kan du läsa hur utprövningarna utförs och se hur de tio glukosmätarna presterar i förhållande till de givna kvalitetsmålen. 

Artikeln finns på i KBN nr 3 2018, sid 34-35.

Rapporter från utprövningarna finns tillgängliga på SKUP:s webbplats http://www.skup.org/

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807