Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Tre nya komponenter i program 107

Från och med omgång 2013-39 ingår digoxin, paracetamol och salicylat i kvalitetssäkringsprogrammet Allmän klinisk kemi (107). Syftet är att de kliniskt kemiska laboratorier som analyserar dessa komponenter ska lämna ut tillförlitliga resultat till läkare som därmed kan vidta snabba och korrekta åtgärder.

Komponenterna ingår redan i programmet Läkemedel (25). Detta program har dock inte varit optimalt för deltagare som utför analyserna på kliniskt kemiska laboratorium. Därför ingår komponenterna nu även i programmet Allmän klinisk kemi. Dessvärre är det vanligt med överdoser, varvid de dygnet-runt-öppna laboratoriernas metoder behöver ge tillförlitliga resultat, vilket kan utvärderas om de deltar i ett externt kontrollprogram.

De tre berörda komponenterna, tillsammans med koldioxid och litium, kommer att mätas 5 gånger per år. Övriga ingående komponenter mäts 10 gånger per år.

För mer information om programmet:
> Allmän klinisk kemi (107)

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807