Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Bakteriell meningit, nukleinsyra

Nu startar vi ett nytt kvalitetssäkringsprogram inom medicinsk mikrobiologi.

I november 2013 erbjuder Equalis ett pilotutskick av programmet Bakteriell meningit, nukleinsyra (374). Ingår gör 8 prover för detektion av pneumokocker, meningokocker och Haemophilus influenzae med molekylärbiologisk teknik. Provmaterialet består av simulerad cerebrospinalvätska.

För att delta i höstens pilotomgång behöver vi din anmälan senast den 11 oktober.

Läs mer om
> Anmälan och deltagarvillkor
> Kvalitetssäkringsprogrammet Bakteriell meningit, nukleinsyra (374)

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807