Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Bayer Contour XT

SKUP-utprövning av glukosmätare för egenmätning.

På uppdrag av Bayer AS har en SKUP-utprövning av glukosmätaren Bayer Contour XT genomförts i Norge. Rapporten finns tillgänglig på SKUP:s webbplats.

Här hittar du rapporten

Läs mer om SKUP och Equalis engagemang i det skandinaviska samarbetsprojektet
> information om SKUP

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807