Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Diaquick Strep A Blue Dipstick

SKUP har gjort en utprövning av Diaquick Strep A Blue Dipstick; ett snabbtest för mätning av Strep A i halsprover.

Rapport från utprövningen finns nu tillgänglig på SKUP:s webbplats http://www.skup.org/.

SKUP tar fram information om analytisk kvalitet och användarvänlighet av laboratorieutrustning för primärvården.

> Information om SKUP och Equalis engagemang i det skandinaviska samarbetet

Sammanfattning av rapporten

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807