Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

microINR

SKUP har gjort en utprövning av microINR, ett patientnära instrument avsett för mätning av PT (INR) enligt Quicks metod. Instrumentet är avsett både för professionell användning och för mätningar utförda av warfarinbehandlade patienterna själva.

Rapport från utprövningen finns nu tillgänglig på SKUP:s webbplats http://www.skup.nu/.

Läs mer om SKUP och Equalis engagemang i det skandinaviska samarbetsprojektet
> information om SKUP

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807