Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

QuickRead go

SKUP har gjort en utprövning av QuikRead go, ett snabbtest för detektion av Strep A avsedd för användning på vårdcentraler.

Rapport från utprövningen finns nu tillgänglig på SKUP:s webbplats http://www.skup.nu/.

Läs mer om SKUP och Equalis engagemang i det skandinaviska samarbetsprojektet
> information om SKUP

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807