Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Arbiträra skalsteg för urintestremsa, rekommendation

Rekommendation för arbiträra skalsteg för urintestremsa finns nu tillgänglig på webbplatsen.

Dokumentet har utarbetats av Equalis expertgrupp för patientnära analyser, som rekommenderar att resultat från urintestremsor ska svaras ut med arbiträra skalsteg.

>  Equalis rekommendationer
S023 Arbiträra skalsteg för urintestremsa (v1.0)

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807