Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Referensintervall för P-ALP

Rekommendation för byte av referensintervall för P-ALP finns nu tillgänglig på webbplatsen.

Dokumentet har utarbetats av Equalis expertgrupp för allmän klinisk kemi.

>  Equalis rekommendationer
S021 Rekommendation för byte av referensintervall för P-ALP (v1.0)

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807