Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Differentialräkning av leukocytkoncentration

Equalis rekommendation för differentialräkning av leukocytkoncentration i blod finns nu tillgänglig på webbplatsen.

Rekommendationen har utarbetats av medlemmar i Equalis expertgrupp för hematologi.

>  Equalis rekommendationer
S024 Differentialräkning av leukocytkoncentration i blod (v1.0)

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807