Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Ekokardiografi, rekommendation

Rekommendation för mätning av vänster och höger kammares dimension, systoliska funktion samt referensvärden finns nu tillgänglig på webbplatsen.

Dokumentet har utarbetats av Equalis expertgrupp för ekokardiografi. Innehållet i rekommendationen presenterades på Equalis användarmöte den 26:e januari 2016. 

>  Equalis rekommendationer

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807