Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Gränsvärden för narkotika i urin

Equalis rekommendationer för gränsvärden för narkotikaanalyser i urin presenteras i en aktuell läkartidningsartikel.

Eftersom drogtestresultat kan få allvarliga rättsliga konsekvenser bör enhetliga gränsvärden införas i Sverige. I artikeln presenteras rekommendationer för de fem vanligaste analyserna. Författarna är medlemmar i Equalis expertgrupp för läkemedel och toxikologi.

> Länk till artikeln: Läkartidningen. 2015;112:DLHH

> Länk till Equalis rekommendation "Narkotikaanalyser i urinprov"

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807