Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Karotisdiagnostik, rekommendation

Bedömningen av karotisfall varierar mellan landets fysiologkliniker, delvis beroende på att olika bedömningskriterier används. Därför har nu EQUALIS expertgrupp för Fysiologisk kärldiagnostik tagit fram rekommendationer för karotisdiagnostik.

Vid utvärdering av resultat från EQUALIS kvalitetssäkringsprogram för Fysiologisk kärldiagnostik uppmärksammades variationer i bedömningen av utskickade karotisfall. Expertgruppen initierade arbetet med att ta fram rekommendationer för gemensamma bedömningskriterier. Rekommendationerna omfattar stenosgradering och plaquemorfologibedömning vid ultraljudsundersökningar av karotisartärerna. De presenterades på EQUALIS användarmöte i Fysiologisk kärldiagnostik den 16 mars.

> Läs mer om rekommendationerna

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807