Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Metod för APT-tid (mixning)

Nu ger Equalis ut en rekommenderad metod för analys av aktiverad partiell tromboplastintid med mixning.

Metodbeskrivningen har tagits fram av Equalis expertgrupp för koagulation. Bakgrunden är ett önskemål från koagulationsjourer om att P-APT-tid (mixning) bör finnas som en möjlig screening-metod på fler ställen än idag, om utredning av förlängd APT-tid behöver göras. 

Metoden är relativt enkel och kan utföras på de flesta laboratorier. Efter blandning av lika delar patientplasma och normalplasma kan man få vägledning om orsaken till förlängd APT-tid beror på koagulationsfaktorbrist eller på förekomst av cirkulerande antikoagulans.

Resultat kan vara svårvärderade vid analys, varför det är viktigt med kommunikation mellan laboratoriet och kliniken. Koagulationsjourerna i Göteborg, Malmö och Stockholm kan oftast ha nytta av resultatet av mixningsförsök vid akuta frågor i samband med nyupptäckt förlängt APT-tid hos en patient.

> Här hittar du rekommendationerna

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807