Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Global förbättring av HPV-genotypning

Equalis är distributör av paneler till WHO Global HPV LabNet proficiency study, och deltar även i analys av resultaten från studien. 2011-års resultat är nu publicerade i Journal of Clinical Microbiology. Där visas att det återkommande globala kvalitetssäkringsprogrammet har dokumenterat förbättring av HPV-genotypning i världen.

WHO Global HPV LabNet är ett WHO initiativ som bildats för att stödja global implementering av HPV-vaccinering genom förbättrad standardisering av laboratorieanalyser och kvalitetssäkring av HPV-testning för att främja internationell jämförbarhet av laboratorieresultat. Extern kvalitetssäkring anordnas regelbundet för att undersöka om resultat från genotypning av human papillomavirus (HPV) är riktiga och överensstämmande.

Eklund et al, (2014) Global Improvement in Genotyping of Human Papillomavirus DNA: the 2011 HPV LabNet International Proficiency Study. J. Clin. Microbiology 52 (2): 449.

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807