Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Brister i laboratoriedata

I Riksrevisionens rapport ”Statens satsningar på nationella kvalitetsregister – Leder de i rätt riktning?” refereras till Equalis tidigare påpekande att laboratoriedata i kvalitetsregister har stora brister; bl a saknas information om mätmetod (hur man mäter) och NPU-kod (vad man mäter).

Vi  påpekade bristerna i en kommentar till "Guldgruvan i hälso-och sjukvården", översyn av de nationella kvalitetsregistren. Rapporten gavs ut 2010 av Sveriges kommuner och landsting.

> Läs rapporten Statens satsningar på nationella kvalitetsregister - Leder de i rätt riktning?

> Guldgruvan i hälso och sjukvården, meddelande om Equalis yttrande

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807