Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

SKUP har bytt namn

SKUP är numera förkortning för "SKandinavisk Utprövning av laboratorieutrustning för Patientnära analyser".

P:et i SKUP står numera för Patientnära analyser. Tidigare stod det för Primärvården. Det nya namnet återspeglar att SKUP:s verksamhet omfattar patientnära analyser i allmänhet, inte bara inom primärvården.

SKUP arrangerar utprövningar av laboratorieutrustning avsedd för patientnära analyser. Såväl användarvänlighet som analysprecision och riktighet testas i utprövningarna. Equalis deltar som svensk representant i SKUP-projektet.

> Läs mer om namnbytet på SKUP:s webbplats

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807