Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Laboratorieterminologi

Socialstyrelsens rapport om laboratorieterminologi är nu publicerad.

Rapporten innehåller förslag om samordning och finansiering av nationellt arbete med laboratorieterminologi, inklusive NPU (Nomenclature of properties and units). Förslaget innebär att Socialstyrelsen tar över ansvaret för förvaltningen av NPU-koder, som Equalis tidigare hade.

Du hittar rapporten på Socialstyrelsens webbplats.

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807