Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Drogtestning i urin

En uppdaterad version av Equalis rekommendation för provtagning, analytisk undersökning och svarsrapportering vid drogtestning i urin finns nu tillgängligt på webbplatsen.

Drogtestning är vanligt förekommande och kan leda till avgörande beslut för den enskilde. Därför är det viktigt att testningen utförs på ett säkert och tillförlitligt sätt. I syfte att ge vägledning om hur tillförlitlighet vid drogtestning ska uppnås ger vi nu ut en rekommendation riktad till verksamhet inom hälso- och sjukvården, vars innehåll till stor del motsvarar informationen i ett tidigare meddelandeblad från Socialstyrelsen. Rekommendationen och tillhörande checklista har utarbetats av expertgruppen för läkemedel och toxikolologi

>  Equalis rekommendationer

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807