Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Åtgärdsgränser för PSA

En uppdaterad version av Equalis rekommendation om åtgärdsgränser för PSA finns nu tillgängligt på webbplatsen.

Förhöjt PSA-värde utreds med bland annat mellannålsbiopsi för att utesluta prostatacancer. Om gränsvärdena för utredning är för låga kommer onödigt många prostatabiopsier att utföras. Vid för höga gränsvärden gäller det motsatta. Equalis expertgrupp för endokrinologi har har tagit fram en rekommendation baserad på det nationella vårdprogrammet för prostatacancer.

>  Equalis rekommendationer

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807