Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Bias av HbA1c

Upptäckten av bias av HbA1c med hjälp av extern kvalitetssäkring i Sverige och Danmark presenteras i en artikel i Klinisk biokemi i Norden.

Artikeln "Bias av HbA1c upptäckt med EQA i Skandinavien" av Inger Plum et al. publicerades i Klinisk Biokemi i Norden, Nr 2, Vol. 25, 2013.

Tidskriften Klinisk Biokemi i Norden är organ för NFKK (Nordisk förening för klinisk kemi).

> Länk till artikeln

> NFKK:s webbplats

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807