Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

Upphandling av plasmaglukosmätare

Nu finns en reviderad version av dokumentet "Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning" tillgänglig på webbplatsen.

För tre år sedan arbetade vi, tillsammans med professionen inom diabetes och glukosmätning, fram en vägledning att ha till hjälp vid upphandling av egenmätare för glukos. Denna vägledning har nu reviderats inom samma arbetsgrupp, nu med feedback från tillverkare och återförsäljare av egenmätare.

Den reviderade vägledningen hittar du här

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807