Tillsammans skapar vi resultat att lita på!Equalis

SKUP-utprövning av blodsockermätare

Vi söker personer i åldrarna 18 till ca 75 år med typ 1- eller typ 2-diabetes som vill vara med och prova en ny blodsockermätare.

Studien organiseras av SKUP (Skandinavisk Utprövning av laboratorieutrustning för Primärvården, www.skup.nu) som är ett skandinaviskt samarbetsprojekt där Equalis är svensk representant. Syftet med studien är att testa om mätkvalitet och användarvänlighet för den nya mätaren är tillräckligt bra för att den ska kunna marknadsföras i Skandinavien. Deltagarna får mätaren per post för att testa den hemma i två veckor, sedan är det slutbesök på Västmanlands sjukhus i Västerås för att ta prover samt fylla i en enkät om användarvänlighet. 

För anmälan och frågor, kontakta Elisabet Eriksson Boija, SKUP-koordinator på Equalis

tel: 018-490 31 44, e-post: elisabet.eriksson.boija@equalis.se

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807