Vår verksamhet

Equalis verksamhet bygger på extern kvalitetssäkring, utbildning, standardisering och kvalitetsutveckling.

Som ackrediterad arrangör av extern kvalitetssäkring erbjuder vi ett hundratal olika kvalitetssäkringsprogram inom laboratoriemedicin samt inom bild-och funktionsmedicin. Dessutom anordnar vi årliga användarmöten inom varje område, där både deltagare i kvalitetssäkringsprogrammen och andra intresserade inbjuds att delta.

Vi deltar i kvalitetshöjande projekt, både nationellt och internationellt, ger ut rekommendationer för harmonisering och kvalitetsförbättring av undersökningsmetoder, samt tillhandahåller kalibrator- och kontrollmaterial för försäljning.

Inom det skandinaviska samarbetet i SKUP arrangeras utprövningar av patientnära laboratorieutrustning. Syftet med utprövningarna är att ta fram objektiv information om utrustningens analyskvalitet och användarvänlighet, till exempel som hjälp vid upphandling av utrustning till primärvården.

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807