Användarmöten

Utbildningsdagar för dig som jobbar med medicinsk diagnostik.

Förutom uppföljning av kvalitetssäkringsverksamheten inom området ingår presentationer om aktuella ämnen och diskussion kring kvalitetshöjande åtgärder, där mötesdeltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Du behöver inte vara deltagare i våra kvalitetssäkringsprogram.

> Kommande möten

> Tidigare möten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om kommande användarmöten.

Ta gärna del av vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Integritetsinformation

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807