Ekokardiografi

Välkommen till användarmöte!

Datum: 22 januari 2019

Plats: Svenska  Läkaresällskapet, Stockholm

Följ länken nedan för att läsa mer om användarmötet och för att komma till anmälningsformuläret.

> Information och anmälan (Trippus)

Anmälan hanteras via Trippus. Av hänsyn till miljön kommer det inte att finnas något tryckt material på plats under användarmötet. Länk till mobilwebb med information kommer att skickas ut några dagar före mötet.

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få aktuell information om kommande användarmöten.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807