Nuklearmedicin - tidigare möte

Här kan du ta del av föreläsningsbilder från tidigare användarmöte.

2018 -  Stockholm den 14 november

Program

Föreläsningsbilder
Kerstin Cederholm, Statisk njurskintigrafi A och B
Johan Freden Lindqvist, Dynamisk njurskintigrafi A och B
Agnetha Gustafsson, Välkommen
Agnetha Gustafsson, Framtida utveckling av kvalitetssäkringsprogrammen
Agnetha Gustafsson, Avslutning
Martin Odmark, Urologens kliniska perspektiv på dynamisk njurskintigrafi
Svante Swerkersson, Barnläkarens kliniska perspektiv på statisk njurskintigrafi

Landet runt
Alexander Hanga, Vilken metod använder vi egentligen
Lume Rexhepi och Abir Nasr, Renografi gemensam metod på SUS

Anteckningar från gruppmötesdiskussioner
Gruppdiskussion feedback och utbildning
Gruppdiskussion geometriskt medelvärde
Gruppdiskussion guidelines
Gruppdiskussion utvecklingsarbete på kliniken   
Gruppdiskussion avflödeshinder

 

 

 

 

 

Bilder från de flesta presentationerna läggs ut, förutsatt att föreläsaren lämnat sitt tillstånd. Informationen publiceras ungefär två veckor efter mötet och ligger kvar ungefär ett år. Äldre presentationsbilder kan i vissa fall beställas från Equalis.

 

Equalis AB

Postadress:

Box 977

751 09 Uppsala

Besöksadress:

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

Se karta

Telefon:

018 490 3100

Fax:

018 490 3199

E-post

info@equalis.se

www.equalis.se

Org.nr.556515-2807